Výživové doplnky      HUMAC® Nativ Vegetariánske kapsule      Ďalšie informácie o zložení

Ďalšie informácie o zložení 

Test report obsahu – prvky Mendelejevovej tabuľky

 

prvok

názov

koncentrácia

jednotka

1.

Si

kremík

7,8

µg/g

2.

Na

sodík

5,2

µg/g

3.

K

draslík

4,3

µg/g

4.

Ca

vápnik

4,0

µg/g

5.

Fe

železo

1,4

µg/g

6.

Mg

horčík

1,0

µg/g

7.

B

bór

779

ng/g

8.

Al

hliník

646

ng/g

9.

Cr

chróm

342

ng/g

10.

Zn

zinok

162

ng/g

11.

Br

bróm

152

ng/g

12.

V

vanád

124

ng/g

13.

As

arzén

57,0

ng/g

14.

Ti

titán

45,6

ng/g

15.

Cu

meď

42,8

ng/g

16.

Ni

nikel

21,9

ng/g

17.

Se

selén

< 20,0

ng/g

18.

Mn

mangán

19,0

ng/g

19.

I

jód

17,1

ng/g

20.

Sr

stroncium

15,2

ng/g

21.

Pb

olovo

12,4

ng/g

22.

Sc

skandium

10,5

ng/g

23.

Rb

rubídium

10,5

ng/g

24.

Sn

cín

9,5

ng/g

25.

Ba

bárium

8,7

ng/g

26.

Te

telúr

< 7,8

ng/g

27.

Ge

germánium

6,8

ng/g

28.

Ag

striebro

6,1

ng/g

29.

Pt

platina

3,7

ng/g

30.

Zr

zirkónium

2,9

ng/g

31.

Mo

molybdén

2,4

ng/g

32.

Cd

kadmium

< 1,7

ng/g

33.

Bi

bizmut

1,3

ng/g

34.

Li

lítium

1,0

ng/g

35.

Ga

gálium

1,0

ng/g

 

 

prvok

názov

koncentrácia

jednotka

36.

Sb

antimón

1,0

ng/g

37.

Be

berýlium

< 1,0

ng/g

38.

Sm

samárium

< 0,87

ng/g

39.

Ru

ruténium

< 0,87

ng/g

40.

Pd

paládium

< 0,82

ng/g

41.

Os

osmium

< 0,80

ng/g

42.

Gd

gadolínium

< 0,77

ng/g

43.

Nd

neodým

< 0,70

ng/g

44.

La

lantán

0,66

ng/g

45.

Ce

cér

0,65

ng/g

46.

Hf

hafnium

< 0,59

ng/g

47.

Hg

ortuť

< 0,57

ng/g

48.

W

volfrám

< 0,51

ng/g

49.

Yb

yterbium

< 0,48

ng/g

50.

U

urán

0,47

ng/g

51.

Dy

dysprózium

< 0,45

ng/g

52.

Au

zlato

< 0,45

ng/g

53.

Co

kobalt

0,39

ng/g

54.

Er

erbium

< 0,38

ng/g

55.

Re

rénium

< 0,38

ng/g

56.

Th

tórium

0,36

ng/g

57.

Ir

irídium

< 0,27

ng/g

58.

Tl

tálium

< 0,24

ng/g

59.

Eu

európium

< 0,23

ng/g

60.

Nb

niób

< 0,19

ng/g

61.

Cs

cézium

< 0,19

ng/g

62.

Y

ytrium

< 0,18

ng/g

63.

In

indium

< 0,17

ng/g

64.

Rh

ródium

< 0,15

ng/g

65.

Pr

prazeodým

< 0,12

ng/g

66.

Ta

tantal

< 0,11

ng/g

67.

Tb

terbium

< 0,11

ng/g

68.

Ho

holmium

< 0,11

ng/g

69.

Tm

túlium

< 0,11

ng/g

70.

Lu

lutécium

< 0,11

ng/g

 

Prázdny
Obsah aminokyselín – dôkaz chelátových väzieb

Zloženie – prítomnosť prírodných aminokyselín (dôkaz chelátovo-viazaných mikroprvkov)

Výsledky merania výživového produktu Humac® Nativ

Meraná veličina/parameter/ analyt

Meracia jednotka

Výsledok skúšky

Neistota merania

Skúšobná metóda

Medza stanovenia

Metodický predpis

Typ skúšky

vláknina

g/kg

29.7

12%

GA

1.0

IP 5.21 (Výnos MP SR 1497)

A

kys. asparágová

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

treonin

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

serín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

kys. glutámová

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

prolín

g/kg

˂2

˗

LC_ionex

2.0

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

glycín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

alanín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

valín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

isoleucín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

leucín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

lyzín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

arginín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

tyrozín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

fenylalanín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

histidín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

cystín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

metionín

g/kg

˂0.2

˗

LC_ionex

0.2

IP 5.20 (Výnos MP SR 1497, časť B7)

A

 

Poznámka:

GA - Gravimetrická analýza
LC_ionex - Kvapalinová chromatografia-ionexová
A - Akreditovaná

Obsah humínových kyselín

Výsledky merania výživového produktu HUMAC® Nativ

 

Parameter

Jednotka

79197

Humínové kyseliny celkové v sušine

%

71,86

Humínové kyseliny celkové v pôvodnom stave

%

54,00


Skúška bola vykonaná podľa:          Stanovenie obsahu humínových kyselín IMP 086 (ČSN ISO 5073) 

 

Zloženie organickej hmoty produktu HUMAC® Nativ

Výsledky merania

Parameter

Jednotka

89834

Cd

%

50,09

Hd

%

5,16

Nd

%

0,56

Sd

%

2,95

Od

%

41,24

 

Cd    uhlík v sušine      Nd    dusík v sušine      Od    kyslík v sušine      Hd    vodík v sušine      Sd    síra v sušine

 

Vybrané makroprvky produktu HUMAC® Nativ

Chemické skúšky

Vzorka

Parameter

Metóda

A/N

Výsledky

Jednotka

MRL/NPM

LOQ

U(k=2)

6946

Meď

ICP-MS

A

0,321730

mg/kg

n.n.

0,00004

20%

6946

Zinok

ICP-MS

A

0,43060

mg/kg

n.n.

0,01021

25%

6946

Vápnik

ICP-MS

A

1110,6

mg/kg

n.n.

0,00001

20%

6946

Horčík

ICP-MS

A

362,60

mg/kg

n.n.

0,00001

20%

6946

Železo

ICP-MS

A

1133,2

mg/kg

n.n.

0,01022

25%

6946

Mangán

ICP-MS

A

3,8530

mg/kg

n.n.

0,00056

20%

6946

Selén

ICP-MS

A

0,04750

mg/kg

n.n.

0,00108

20%

6946

Vanád

ICP-MS

A

0,97460

mg/kg

n.n.

0,00001

20%

6946

Kobalt

ICP-MS

A

0,17450

mg/kg

n.n.

0,00003

20%

6946

Molybdén

ICP-MS

A

0,022600

mg/kg

n.n.

0,00001

20%

Poznámka:

            A - akreditovaná metóda

           n.n. - platná legislatíva neobsahuje hygienický limit

           LOQ - limit kvantifikácie

           U (k=2) - rozšírená neistota

           ICP-MS - Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou

 

Kritéria bezpečnosti na výživové doplnky

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006- SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie. https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/6267_2006.pdf

Parameter

Limity

CPM

max. 5.104 CFU/g

Escherichia coli

neprítomnosť v 1 g

Enterobacteriaceae

max. 5.102 CFU/g

Plesne

max. 5.102 CFU/g

Salmonella sp.

neprítomnosť v 25 g

 

 

Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

Nariadenie komisie /ES/č. 1881/2006/EC z 19. Decembra 2006,  ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v platnom znení.  (Oddiel 3: Kovy) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1881

Parameter

Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

Potravinové a výživové doplnky

Pb (olovo)

3,0 mg/kg

Cd (kadmium)

1,0 mg/kg

Hg (ortuť)

0,10 mg/kg

As (arzén) anorganický

0,30 mg/kg

 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...