Antikarcinogénne účinky

Veľké množstvo environmentálnych toxínov má schopnosť ukladať sa v ľudskom tele a časom sa hromadiť. Či už ide o rôzne ťažké kovy (kadmium, olovo, ortuť, nikel, ...), organické látky (ako sú PCB a dioxíny) ​​alebo rôzne mykotoxíny (toxické látky, sekundárne metabolity mikroskopických húb, ktoré môžu byť karcinogénne a imunotoxické). Po chvíli môžu dosiahnuť kritickú úroveň, po ktorej sa prejavia ich negatívne účinky. Dokážu tiež znížiť aktivitu imunitného systému a napomáhajú vzniku rôznych ochorení. Chorý človek stráca energiu a chuť do života.

Niektoré nebezpečné chemikálie môžu pretrvávať v životnom prostredí a bioakumulovať sa v potravinovom reťazci. Zamestnanci rôznych typov pracovného prostredia môžu byť vystavení rôznym anorganickým a organickým látkam. V rôznych chemických prevádzkach môžu byť alebo boli pracovníci vystavení rôznym, najmä organickým, nebezpečným látkam ako antracén, benzén, bifenyly, naftalén, PCB, ale aj anorganickým látkam ako arzén, olovo, chróm a iné. Medzi nebezpečné pracoviská nepatria len chemické prevádzky, ale aj čistiarne odpadových vôd (antracén, chlórované aromatické látky, toluén, ...), elektrárne (arzén, ortuť, zinok, ...), teplárne (nikel, zinok, benzén, bifenoly, antracén, ...), automobilky (benzén, antracén, ftaláty, naftalén, ...), čerpacie stanice (benzodiazepíny, fluórované organické látky, ...), bane (arzén, chróm, meď, nikel olovo, zinok, kyanidy, ...), metalurgia (chróm, zinok, meď, nikel, benzén, naftalén, fenoly, kyanidy, ...).

Vďaka svojej zložitej chemickej štruktúre sú prírodné humínové kyseliny schopné vytvárať silné chemické väzby a interakcie s týmito kontaminantmi, čím ich absorbujú do svojej štruktúry a následne vylučujú z tela. Humínové kyseliny majú výraznú adsorpčnú schopnosť pre toxické látky. Okrem ťažkých kovov viažu na seba PCB a dioxíny, niektoré pesticídy rôzne plesňové toxíny (mykotoxíny) vyskytujúce sa v potravinách ako sú aflatoxíny, ochratoxíny a rôzne ďalšie karcinogény a mutagénny, napr. nitrozourea, benzpyrény, 4-nitrochinolín-N-oxid, N-nitrosodium-etylamine. Ultrafialové žiarenie, najmä UVB, tiež môže byť príčinou rakoviny. Jeho účinkom vznikajú v DNA tymínové diméry, ktoré môžu viesť k mutáciám a tým k vzniku rakoviny. Humínové kyseliny majú fotoprotektívne účinky, adsorbujú UVB žiarenie, resp. znižujú jeho energiu. Jednou z foriem ochrany organizmu proti vzniku rakoviny je spustenie mechanizmu apoptózy buniek. Humínové kyseliny aktivujú proteín kaspázu 3 a tým navodia apoptózu poškodených buniek. Ďalší protirakovinový účinok je vysvetlený tým, že humínové kyseliny zastavujú delenie buniek v G1 fáze bunkového cyklu, čo vedie k apoptóze. Dokázané to bolo u primárnych fibroblastov a buniek hladkých svalov ciev.

Medzi najčastejšie kontaminanty v ovzduší a životnom prostredí patria ťažké kovy (kadmium, olovo, ortuť, nikel atď...), zvyšky pesticídov (hromadia sa v potravinách, napr. ryby ich môžu obsahovať až 1000-krát viac ako inde v životné prostredie), zvyšky veterinárnych liečiv (končia najmä vo vajciach, mede, mäse, rybách, mlieku, atď...), dusičnany a dusitany (sú bežnou súčasťou životného prostredia, ale v živých organizmoch sa môžu meniť na toxické látky), polycyklické aromatické uhľovodíky (vznikajú nedokonalým spaľovaním materiálov obsahujúcich uhlík, ako je grilovanie mäsa a mnohé priemyselné procesy; PAH môžu spôsobiť onkologické ochorenia), polychlórované bifenyly (PCB; vznikajú pri priemyselnej výrobe a vyznačujú sa najmä karcinogénnymi a imunotoxické účinky), mykotoxíny (toxické látky, sekundárne metabolity mikroskopických húb, ktoré môžu byť karcinogénne a imunotoxické) a iné.

Súvisiace články

Graviola - prírodný bojovník proti rakovine

Odporúčané produkty

Antikarcinogénna prevencia

HUMAC® Nativ s Graviolou, 90 kapsúl

42,00 € s DPH

Novinky a zaujímavosti Vám pošleme priamo do schránky!

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...