HUMÍNOVÁ KYSELINA: Sila detoxikácie a podpora imunity v jednom

Preložené z Hamilton, D. (2018) ‘HUMIC ACID: THE POWER OF DETOX AND IMMUNE SUPPORT ALL IN ONE’, Researched Nutritionals, (12). Dostupné na: www.ResearchedNutritionals.com

Pôda obsahuje silnú látku nazývanú humínová kyselina. Získava sa z organickej hmoty v humuse a rašeline v pôde. Chemicky je humínová kyselina zmesou kyselín, ktoré sa viažu s nabitými iónmi, čo z nich robí dobré antioxidanty a lapače voľných radikálov. Náboje na týchto molekulách tiež umožňujú kyseline presúvať minerály a chemikálie po pôde a tele. Pretože je humínová kyselina príliš veľká na to, aby sa absorbovala do krvného obehu, redistribúcia toxínov nie je problémom, a preto je ideálna na detoxikáciu. Táto zlúčenina viaže látky v tráviacom trakte, ktoré sa majú odstrániť z tela. Humínová kyselina navyše obsahuje živiny potrebné pre telo a môže posilniť našu imunitnú odpoveď.

  

Detoxikácia

Žijeme v toxickom svete. Podľa výskumu Pracovnej skupiny pre životné prostredie bolo u ľudí vo veku od novorodencov po dospelých nájdených viac ako 493 toxínov. Tieto toxíny siahajú od pesticídov, cez petrochemické látky až po toxíny, ako je DDT, ktoré boli zakázané pred desiatkami rokov, ale stále je možné nájsť ich dokonca v pupočníkovej krvi novorodencov. Ukázalo sa, že mnohé z týchto toxínov spôsobujú rakovinu, poškodenie mozgu a abnormálny vývoj. Pretože žijeme v toxickom svete, potrebujeme nástroje na posilnenie nášho tela, aby sme sa bezpečne zbavili toxínov.

Schopnosť viazať toxíny viedla ku komerčnému využívaniu humínovej kyseliny pre zvieratá aj pre ľudí. Ukázalo sa, že humínová kyselina je účinná pri odstraňovaní ortuti z ošípaných. Humínová kyselina zvýšila vylučovanie ortuti zo všetkých orgánov testovaných na týchto zvieratách so znížením hladín ortuti v mozgu o 87% v porovnaní s kontrolami [1]. Tieto zistenia boli neočakávané, pretože humínová kyselina neopúšťa črevá. Zdá sa, že glutatión (dôležitý antioxidant v živých organizmoch) uvoľňuje ortuť, takže humínová kyselina ho môže viazať, čo dáva glutatiónu schopnosť viazať viac ortuti a vytiahnuť ju z orgánov, ako je napríklad mozog. Použitie u ľudí tiež ukázalo pozitívne zníženie ťažkých kovov.

Po expozícii olovom komplexy humínových kyselín po 12 týždňoch znížili hladiny olova v priemere o 0,26 µmol/100 ml [4]. Po expozícii toxickým kadmiom dostali pracovníci 6 týždňovú detoxikáciu humínovými kyselinami a hladina kadmia v krvi klesla o 17%. Okrem poklesu kadmia poskytla humínová kyselina aj pozitívne výhody vrátane zlepšenia markerov funkcie pečene a obličiek a korekcie nízkych hladín železa [7].

Chemické látky v životnom prostredí, ako je pesticíd glyfosát, je možné tiež odstrániť humínovou kyselinou [2,10]. Komplexy humínovej kyseliny adsorbujú glyfosát z pôdy. Adsorpcia je chemická reakcia medzi dvoma nabitými molekulami, ktoré sa navzájom viažu. Jedným z negatívnych dopadov glyfosátu na organizmus je jeho schopnosť poškodzovať prospešné baktérie v našich črevách [2]. Humínová kyselina inhibuje túto antimikrobiálnu stratu spôsobenú glyfosátom podporou rastu  niekoľkých druhov baktérií v čreve.

 

Nutričné výhody

Humínové kyseliny, keďže sú odvodené z organických látok, sú tiež dobrým zdrojom minerálov. Pretože sú to nabité molekuly, transportujú tieto minerály v pôde a poskytujú živiny na podporu rastu rastlín. Pri požití zvieratami alebo ľuďmi sú tiež prírodným minerálnym zdrojom. Humínová kyselina zvyšuje priepustnosť bunkovej membrány, čo uľahčuje prenos minerálov do buniek.

 

Podpora imunity

Humínová kyselina pomáha podporovať imunitný systém viacerými spôsobmi. Vďaka svojej schopnosti viazať molekuly zhromažďuje v tele cukry za vzniku glykoproteínov. Tieto glykoproteíny sa viažu na T bunky a tzv. „killer cells“ imunitné bunky, čím uľahčujú ich vzájomnú komunikáciu. Modulácia imunitných buniek pomocou glykoproteínov napomáha vyrovnávaniu množstva týchto buniek. Okrem toho humínová kyselina podporuje imunitný systém stimuláciou „dobrých“ mikróbov a inhibíciou „zlých“ mikróbov. Špecifické druhy ako C. albicans, Ent. Cloacac, Prot. Vulgaris, Ps. Aeruginosa, S. typhimurium, St. aureus, St. epidermidis a Str pyogenes sú komplexmi humínových kyselín inhibované [11].

Antivírusové vlastnosti humínovej kyseliny sa skúmali od 60. rokov 20. storočia [12]. Zdá sa, že humínové látky bránia replikácii vírusu tým, že sa naviažu na vírusový obalový proteín a prekryjú jeho receptorové miesta. Blokovanie miest vírusových receptorov znemožňuje vírusu viazať sa na hostiteľské bunky a infikovať ich. Táto schopnosť sa vzťahuje na všetky vírusy. V roku 2002 NIH (National Institute of Health) publikovala správu s názvom „Širokospektrálna antivírusová účinnosť humátov“, ktorá popisovala antivírusové účinky proti celému radu vírusov od chrípky po herpes a dokonca aj pri závažných infekciách, ako je vírus Ebola [9].

 

Bezpečnosť

Humínová kyselina má vysoký bezpečnostný profil bez známych vedľajších účinkov [3].Vyskytuje sa vo všetkých pôdach. Ľudia a zvieratá jej sú  vystavené z pôdy, keďže ide o prírodnú látku. V priemysle sa bezpečne používajú produkty na báze humínových kyselín pri vystavení ťažkým kovom u ľudí aj zvierat.

 

Zhrnutie

V našom toxickom svete je dôležité nájsť prírodnú látku, ktorá môže pomôcť odstrániť toxíny. Ešte lepšia je skutočnosť, že dokáže viazať ťažké kovy aj pesticídy, ako je glyfosát. Humínová kyselina sa v priemysle používa na odstránenie ťažkých kovov pri exponovaných pracovníkoch. Vďaka znalostiam o jej schopnosti detoxikovať a podporovať imunitný systém je to doplnok, ktorý bezpečne pridáva nespočetné množstvo výhod. Sila pôdy bezpečne zlepšuje naše zdravie.

 

Použitá literatúra

[1] http://ambayagold.com/wp-content/uploads/2016/02/Hungarian_Heavy_Metal_Detoxification_Studies_of_Humic_Acid.pdf

[2] Awad AS. Neutralization of the antimicrobial effect of glyphosate by humic acidin vitro. Chemosphere. 2014. 104: 258-161.

[3] Bard R. Effects of Humic Acid on animals and humans: An Overview of Literature and a Review of Current Research. 2002. pg. 3-7.

[4] Christl I. Et al. Effect of Humic and fulvic acid concentrations and ionic strength on copper and lead binding. Environ Sci Technol. 2005 Jul 15;39(14):5319-26.

[5] Glynn AW. Fulvic and humic acids decrease the absorption of cadmium in the rat intestine. Arch Toxicol. 1995;70(1):28-33.

[6] Gondar D. Et al., R. López, S. Fiol, J.M. Antelo, F. Arce. Cadmium, lead, and copper binding to humic acid and fulvic acid extracted from an ombrotrophic peat bog. Geoderma.2005.12.003.

[7] Hudák, A., et al. Effect of the consumption of humic acid with bound complex micro elements in cases of occupational cadmium exposure. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 1997. 3(3): p. 175-186.

[8] Klinghardt, D: Amalgam/Mercury Detox as a Treatment for Chronic Viral, Bacterial, and Fungal Illnesses. Explore. 1997 Vol 8 (3).

[9] National Institute of Health. Broad Spectrum Antiviral Effectiveness of Humates. 2002.

[10] Piccolo A. Et al. Adsorption of Glyphosate by Humic Substances. J. Agric. Food Chem. 1996. 44 (8): 2442.

[11] Riede UN. Et al. Humate induced activation of human granulocytes. Arch B Cell Pathol Incl Mol Pathol. 1991. Vol. 60(1): 27-34.

[12] Schultz. H. Et al. Investigations on the viricidal effects of humic acids in peat. Tierarztl Vochenschr. July 1965, Vol. 72(13): 294-297.

 

Odporúčané výrobky

VÝHODNEJŠIE

HUMAC® Nativ 3-mesačná kúra Imunita+

130,00 € s DPH
VÝHODNEJŠIE

HUMAC® Nativ 3-mesačná kúra Makronutrienty+

131,80 € s DPH
Novinka

HUMAC® Nativ Liquid Digestion, 100 ml

27,00 € s DPH
Novinka

HUMAC® Nativ Liquid Immunity Booster, 100 ml

28,80 € s DPH

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...